Bồn Cầu Thiên Thanh

Sản phẩm thiết bị vệ sinh Thiên Thanh được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Ý với nhiều chủng loại như: bàn cầu, chậu rửa, bồn tiểu,...

  Bồn cầu trẻ em Thiên Thanh Era E101 TGTT

  Giá KM: 1.080.000 đ
  Giá Cũ: 1.200.000 đ

  Bồn cầu trẻ em Thiên Thanh Piggy P0217TST2

  Giá KM: 2.770.000 đ
  Giá Cũ: 3.080.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Wave B07062HS2T

  Giá KM: 2.150.000 đ
  Giá Cũ: 2.500.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Kali B2106TGTT

  Giá KM: 1.030.000 đ
  Giá Cũ: 1.155.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Ruby B0707TGTT

  Giá: 1.190.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Roma B5353TGTT

  Giá: 1.190.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Pisa B1212TS2T

  Giá KM: 1.120.000 đ
  Giá Cũ: 1.300.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Sea B626TS2T

  Giá: 1.490.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Sapphire B4529TS2T

  Giá KM: 1.120.000 đ
  Giá Cũ: 1.300.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Sand B6464TS2T

  Giá: 1.490.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh King B4829TS2T

  Giá KM: 1.490.000 đ
  Giá Cũ: 1.800.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Queen B4429TS2T

  Giá KM: 1.420.000 đ
  Giá Cũ: 1.650.000 đ

  Bồn cầu 2 khối Thiên Thanh Moon B6147HS2T

  Giá KM: 2.060.000 đ
  Giá Cũ: 2.400.000 đ

  Bồn cầu 1 khối Thiên Thanh Diamond (xả ngang)

  Giá KM: 2.240.000 đ
  Giá Cũ: 2.497.000 đ

  Bồn cầu 1 khối Thiên Thanh Gold K3130HS2T

  Giá KM: 2.250.000 đ
  Giá Cũ: 2.500.000 đ

  Bồn cầu 1 khối Thiên Thanh Diamond K5030HS2T

  Giá KM: 2.250.000 đ
  Giá Cũ: 2.500.000 đ

  Bồn cầu 1 khối Thiên Thanh Sky K6530HS2T

  Giá KM: 2.770.000 đ
  Giá Cũ: 3.080.000 đ

  Bồn cầu 1 khối Thiên Thanh Star K5530HS2T

  Giá KM: 2.870.000 đ
  Giá Cũ: 3.190.000 đ

  Bồn cầu 1 khối Thiên Thanh Sun K5430HS2T

  Giá KM: 2.700.000 đ
  Giá Cũ: 3.190.000 đ