Gạch ốp tường 250x400 mm

Gạch ốp tường 250x400 mm