Thiết Bị Nước

Máy nước nóng Ariston Aures Easy SB35E-VN

Giá KM: 1.900.000 đ
Giá Cũ: 2.400.000 đ

Máy nước nóng Jatec IM-9i Rain bạc (EMC)

Giá KM: 4.590.000 đ
Giá Cũ: 5.100.000 đ

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP FERROLI RITA FS - 4.5 TM

Giá KM: 960.000 đ
Giá Cũ: 1.200.000 đ

Bồn nước inox 3000l nằm Đại Thành

Giá KM: 8.010.000 đ
Giá Cũ: 9.810.000 đ

Bồn nước inox 2500l nằm Đại Thành

Giá KM: 6.869.000 đ
Giá Cũ: 8.480.000 đ

Bồn nước inox 2000l nằm Đại Thành

Giá KM: 5.780.000 đ
Giá Cũ: 6.780.000 đ

Bồn nước inox 1500l nằm Đại Thành

Giá KM: 4.230.000 đ
Giá Cũ: 5.130.000 đ

Bồn nước inox 1300l nằm Đại Thành

Giá KM: 3.520.000 đ
Giá Cũ: 4.170.000 đ

Bồn nước inox 1200l nằm Đại Thành

Giá KM: 3.150.000 đ
Giá Cũ: 3.870.000 đ

Bồn nước inox 1000l nằm Đại Thành

Giá KM: 2.830.000 đ
Giá Cũ: 3.430.000 đ

Bồn nước inox 700l nằm Đại Thành

Giá KM: 2.190.000 đ
Giá Cũ: 2.610.000 đ

Bồn nước inox 500l nằm Đại Thành

Giá KM: 1.900.000 đ
Giá Cũ: 2.150.000 đ

Bồn nước inox 310l nằm Đại Thành

Giá KM: 1.550.000 đ
Giá Cũ: 1.740.000 đ

Bồn nước inox 1200l đứng Đại Thành

Giá KM: 2.950.000 đ
Giá Cũ: 3.670.000 đ

Bồn nước inox 310l đứng Đại Thành

Giá KM: 1.425.000 đ
Giá Cũ: 1.580.000 đ

Máy nước nóng gián tiếp INAX HP-30V

Giá: 2.925.000 đ

Máy nước nóng Jatec IM-9EP Rain EMC

Giá KM: 4.770.000 đ
Giá Cũ: 5.300.000 đ

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP FERROLI RITA FS-4.5 TE

Giá KM: 1.230.000 đ
Giá Cũ: 1.500.000 đ

Bồn nước inox 500l đứng Đại Thành

Giá KM: 1.700.000 đ
Giá Cũ: 2.000.000 đ

Máy nước nóng Panasonic DH-3KD1VN

Giá KM: 3.310.000 đ
Giá Cũ: 5.350.000 đ